R Name Kattis Rank Kattis Score MC TC SPE HW PB KA AC DIL Achievements Total
1 Way Tan 109 1276.9 10 0 10 6 4 5.5 8 23.5 08- 33.5
2 Nguyen Dinh Quang Minh [R] 127 1157.2 12 0 12 4.5 4 6 7 21.5 07- 33.5
3 Herbert Ilhan Tanujaya 244 734.9 11.5 0 11.5 6 3 5 8 22 08- 33.5
4 Matthew Ng Zhen Rui 25 2568.4 7 0 7 6 3 6 11 26 11- 33
5 Kuan Wei Heng 72 1537.2 8 0 8 6 4 5 10 25 10- 33
6 Samuel Henry Kurniawan [R] 132 1125.6 8.5 0 8.5 6 3 5 9 23 09- 31.5
7 Lim Jay Ching 120 1210.8 7 0 7 6 4 6 8 24 08- 31
8 Steven Wijaya [R] 369 555.5 10 0 10 6 4 5 6 21 06- 31
9 Yehezkiel Raymundo Theodoroes [R] 512 437.7 10.5 0 10.5 4.5 4 5 7 20.5 07- 31
10 Wang Zhi Jian 75 1475.9 7 0 7 6 3 6 8 23 08- 30
11 Tran Tan Phat [R] 224 786.5 13.5 0 13.5 3.5 4 5 3 15.5 03- 29
12 Le Quang Tuan [R] 190 900.4 10.5 0 10.5 5 4 5 2 16 02- 26.5
13 Ryan Chew Jing Rong 232 757.8 7 0 7 6 2 5 6 19 06- 26
14 Dao Truong Giang 111 1267.6 6 0 6 6 4 5.5 4 19.5 04- 25.5
15 Rahul Rajesh 195 892.1 4 0 4 6 3 5 6 20 06- 24
16 Liu Husong 229 765.3 6 0 6 6 4 5 3 18 03- 24
17 Teh Nian Fei 168 955.8 4 0 4 6 3 5 4 18 04- 22
18 Henry Jayakusuma [R] 236 753.8 5 0 5 3.5 3 5.5 5 17 05- 22
19 Khaw Yew Onn 336 596.5 6 0 6 5 3 5 2 15 02- 21
20 Huynh Thanh Duc Anh 312 629.1 4 0 4 5.5 3 5 1 14.5 01- 18.5
21 Do Andre Khoi Nguyen 251 730.8 3 0 3 6 3 5 1 15 01- 18