R Name Kattis Rank Kattis Score MC TC SPE HW PB KA AC DIL Achievements Total
1 Nguyen Dinh Quang Minh [R] 86 1502.7 21 26.1 47.1 11.5 8 11 12 42.5 12- 89.6
2 Tran Tan Phat [R] 173 1012.2 22.5 26.1 48.6 8.5 9 11 9 37.5 09- 86.1
3 Le Quang Tuan [R] 112 1354.6 16.5 26.1 42.6 10 9 11 9 39 09- 81.6
4 Herbert Ilhan Tanujaya 115 1315.8 26 11.6 37.6 12 9 12 11 44 11- 81.6
5 Yehezkiel Raymundo Theodoroes [R] 387 564.5 27.5 12.8 40.3 12 9 12 8 41 08- 81.3
6 Way Tan 57 1825.2 23.5 11.6 35.1 12 9 12 12 45 12- 80.1
7 Steven Wijaya [R] 260 743.7 25 12.8 37.8 12 9 12 8 41 08- 78.8
8 Kuan Wei Heng 51 1867.1 18 11.6 29.6 12 9 12 11 44 11- 73.6
9 Matthew Ng Zhen Rui 17 3115.6 18.5 6.2 24.7 12 9 12 14 47 14- 71.7
10 Wang Zhi Jian 75 1475.9 20.5 6.2 26.7 12 9 12 12 45 12- 71.7
11 Dao Truong Giang 65 1734.1 19.5 6.2 25.7 12 9 12 10 43 10- 68.7
12 Teh Nian Fei 92 1477.2 17 7.7 24.7 12 9 12 11 44 11- 68.7
13 Lim Jay Ching 78 1572.7 17 6.2 23.2 12 9 12 11 44 11- 67.2
14 Ryan Chew Jing Rong 175 1004 20 6.2 26.2 11.5 8 12 9 40.5 09- 66.7
15 Liu Husong 131 1290.1 14 7.7 21.7 12 9 12 11 44 11- 65.7
16 Rahul Rajesh 121 1307 15 6.2 21.2 12 9 12 10 43 10- 64.2
17 Henry Jayakusuma [R] 154 1122 17 7.2 24.2 10 9 11 9 39 09- 63.2
18 Huynh Thanh Duc Anh 189 958.3 10 7.2 17.2 11 9 12 5 37 05- 54.2
19 Khaw Yew Onn 254 749.3 7 7.7 14.7 11 9 12 6 38 06- 52.7
20 Do Andre Khoi Nguyen 213 833.3 6 7.2 13.2 11.5 9 12 3 35.5 03- 48.7
21 Samuel Henry Kurniawan [R] 145 1204.5 8.5 2 10.5 7.5 4 7 9 27.5 09- 38